مکملهای کلسیم,انواع مکملهای کلسیم,مصرف مکملهای کلسیم

مکملهای کلسیم

مکملهای کلسیم وجود کلسیم برای بدن ضروری است وجود کلسیم برای انجام بسیاری از اعمال بدن ضروری است؛ مثل تنظیم ضربان قلب ، انتقال پیامهای عصبی ، تحریک ترشح هورمونها ، انعقاد خون و مهمتر از همه ساخت استخوانهای بدن و حفظ .... ادامه نوشته