داستان کوتاه آموزنده (اولین اعتراف کننده نزد کشیش و سیاستمدار مهمان),اولین اعتراف کننده نزد کشیش و سیاستمدار مهمان,اولین اعتراف کننده نزد کشیش

داستان کوتاه آموزنده (اولین اعتراف کننده نزد کشیش و سیاستمدار مهمان)

داستان کوتاه آموزنده (اولین اعتراف کننده نزد کشیش و سیاستمدار مهمان) در مراسم تودیع پدر پابلو، کشیشی که ۳۰ سال در کلیسای شهر کوچکی خدمت کرده و بازنشسته شده بود، از یکی‌ از سیاستمداران اهل محل برای سخنرانی دعوت شده بود. .... ادامه نوشته