داستان کوتاه آموزنده(شراب فروش و دعای مومنان)

داستان کوتاه آموزنده(شراب فروش همسایه مسجد و دعای مومنان و رعد و برق) در روزگارانی نه چندان دور، سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح الله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و رقص نیز برقرار بود و برای مشتریان .... ادامه نوشته