داستان حکمت آموز کوتاه(این گره بگشودنت دیگر چه بود),این گره بگشودنت دیگر چه بود,داستان حکمت آمیز,داستان حکمتی,داستان حکیمانه کوتاه

داستان حکمت آموز کوتاه(این گره بگشودنت دیگر چه بود)

داستان حکمت آموز کوتاه(این گره بگشودنت دیگر چه بود) داستانی از مولانا: پیر مرد تهی دست، زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند و به سختی برای زن و فرزندانش قوت و غذائی ناچیز فراهم می کرد. از قضا یک روز .... ادامه نوشته