داستان جالب (با موقعیتها چانه نزنیم),با موقعیتها چانه نزنیم,پیشگویی آینده امپراتور روم,داستان جالب کوتاه

داستان جالب (با موقعیتها چانه نزنیم)

داستان جالب (با موقعیتها چانه نزنیم) داستان پیشگویی آینده امپراتور روم: با موقعیتها چانه نزنیم در روم باستان، عده ای غیبگو با عنوان سیبیل ها جمع شدند و آینده امپراتوری روم را در نه کتاب نوشتند. سپس کتابها را به تیبریوس عرضه .... ادامه نوشته