داستان حکمت آموز کوتاه(بوفالو و بز خودخواه),بوفالو و بز خودخواه,داستان حکیمانه کوتاه,داستان های کوتاه حکیمانه

داستان حکمت آموز کوتاه(بوفالو و بز خودخواه)

داستان حکمت آموز کوتاه(بوفالو و بز خودخواه) بوفالوی نر قوی موفق شد تا از حمله شیر بگریزد او به سوی غاری می دوید که اغلب به عنوان پناهگاه از آن استفاده می نمود هوا تاریک شده بود بلاخره به غار رسید .... ادامه نوشته