بیماری کیست زنان چیست,بیماری زنان کیست,بیماری کیست در زنان

بیماری کیست در زنان

بیماری کیست در زنان بیماری زنان کیست تخمدان چیست؟ کیست های تخمدان ساختمان های کیسه مانند حاوی مایع (آب یا خون) هستند که اغلب هنگام تخمک گذاری یعنی زمانی که تخمک از تخمدان آزاد می شود از نسج تخمدان تولید می شوند .... ادامه نوشته