احتمال حاملگی از پشت,احتمال حاملگی از عقب,حاملگی از پشت

احتمال حاملگی از پشت

احتمال حاملگی از پشت حاملگی از پشت امکان دارد؟ سوال: در رابطه جنسي را با نامزدم (از قسمت پشت دارم) حدود 2 الي 3 ماه است كه دچار نوعي گوشت اضافه در همان ناحيه شدم جدا از اينكه اين كار از نظر .... ادامه نوشته