حاملگی بدون دخول,بارداری بدون دخول,حاملگی بدون دخول ممکن است؟

حاملگی بدون دخول

حاملگی بدون دخول آیا حاملگی بدون دخول ممکن است پرسش: با سلام. من و خانومم در دوران عقد به سر می بریم. در هنگام بازی با همدیگه مایع منی خارج شده و آلت خانوم آغشته به منی شده ولی دخولی صورت نگرفته .... ادامه نوشته