حاملگی کاذب,حاملگی کاذب یعنی چه,حاملگی کاذب چیست

حاملگی کاذب

حاملگی کاذب حاملگی کاذب چیست يکي از جالب ترين مسائلي که گاهي برخي از زنان در سنين باروري و حتي نزديک به دوران يائسگي با آن روبه رو مي شوند،«حاملگي کاذب»است. در اين حالت فرد فکر مي کند حامله است در حالي .... ادامه نوشته