داستان جالب(حج عبدالجبار و مرغ مردار),حج عبدالجبار و مرغ مردار,حج عبدالجبار و زن علوی

داستان جالب(حج عبدالجبار و مرغ مردار)

داستان جالب(حج عبدالجبار و مرغ مردار) حج عبدالجبار و مرغ مردار زن علوی آورده اند که روزى یکى از بزرگان عرب به سفر حج مى رفت. نامش عبدالجبار بود و هزار دینار طلا در کمر داشت. چون به کوفه رسید، قافله دو .... ادامه نوشته