حس مشترک پسرک و پیرمرد,توجه,آدم بزرگا,من هم همینطور

داستان کوتاه آموزنده(حس مشترک پسرک و پیرمرد)

داستان کوتاه آموزنده(حس مشترک پسرک و پیرمرد) پسرک گفت : "گاهی اوقات قاشق از دستم می افتد" پیرمرد گفت: "من هم همینطور " پسرک آرام نجوا کرد: "من شلوارم را خیس می کنم" پیرمرد خندید و گفت : "من هم همینطور" پسرک گفت : "من .... ادامه نوشته