حریم زناشویی,حفظ حریم زناشویی,حریم زناشویی چیست

حریم زناشویی

حریم زناشویی حریم چیست و حریم زناشویی یعنی چه؟ این واژه از ریشه حَرَم می آید، یعنی فضا قایل شدن برای هر چیزی. معمولاً هر حریمی نیز به وسیله ی مرزهایی مشخص می شود. مرز یک پدیده ی عینی و قابل درک .... ادامه نوشته