آیا واقعه عاشورا حقیقت دارد؟,حقیقت عاشورا,حقایق عاشورا

آیا واقعه عاشورا حقیقت دارد؟

آیا واقعه عاشورا حقیقت دارد؟ آیا واقعه کربلا حقیقت دارد؟ سوال: اخیرا ایمیلی در اینترنت رواج پیدا کرده که اساس حادثه کربلا را زیر سوال می برد. خواهشمندم شبهات مطرح شده در این ایمیل را جواب دهید تا بنده نیز آنرا به دوستانم .... ادامه نوشته