حقوق زناشویی در اسلام,حقوق زناشویی اسلام

حقوق زناشویی در اسلام

حقوق زناشویی در اسلام حقوق زناشویی از دیدگاه اسلام هر کدام از زن و شوهر در برابر دیگرى حقوقى دارند که بی توجهى بدان‏ها به شکل درست و کامل، می تواند نارضایتى و اختلاف در زندگى زناشویى را به دنبال داشته باشد، .... ادامه نوشته