عکس مشاوره دعوای زناشویی,عکس جلوگیری از دعوای زناشویی,عکس راه حل دعوای زناشویی

مشاوره دعوای زناشویی

مشاوره دعوای زناشویی جلوگیری از دعوای زناشویی با شوهرم دعوا کردم، او همه لوازم دکوری مرا شکست. تنها یک سال از زندگی مان می گذرد پدرم با زحمت بسیار جهیزیه ام را تهیه کرده بود، دلم خیلی شکست! نمی دانم چه کنم؟ علت .... ادامه نوشته