داستان کوتاه و جذاب(سقراط و پالایش سه گانه برای سخن),سقراط و پالایش سه گانه برای سخن,حکایت سقراط,سقراط می گوید,پالایش سه گانه برای سخن گفتن در مورد دیگران

داستان کوتاه (سقراط و پالایش سه گانه سخن)

داستان کوتاه و جذاب(سقراط و پالایش سه گانه برای سخن گفتن در مورد دیگران) در یونان باستان، سقراط به دانش زیادش مشهور و احترامی والا داشت. روزی یکی از آشنایانش، فیلسوف بزرگ را دید و گفت: سقراط، آیا می دانی من .... ادامه نوشته