داستان کوتاه آموزنده(حکایت وقت رسیدن مرگ),حکایت وقت رسیدن مرگ, رفتار منصفانه,داستان کوتاه آموزنده و جالب

داستان کوتاه آموزنده(حکایت وقت رسیدن مرگ)

داستان کوتاه آموزنده(حکایت وقت رسیدن مرگ) یه بنده خدا نشسته بود داشت تلویزیون میدید که یهو مرگ اومد پیشش مرگ گفت : الان نوبت توئه که ببرمت طرف یه کم آشفته شد و گفت : داداش اگه راه داره بیخیال ما بشو بذار .... ادامه نوشته