دعای انگشتر شرف الشمس,دعای انگشتر شرف شمس,مزایای انگشتر شرف الشمس,مزایای انگشتر شرف الشمس,اثر انگشتر شرف الشمس,خاصیت انگشتر شرف الشمس,فواید انگشتر شرف الشمس

دعای انگشتر شرف الشمس

دعای انگشتر شرف الشمس نگین یا انگشتر وآویز شرف شمس برای ایمنى در سفرها و دفع از بدى ها حفظ وحفاظت جان و خیر و نیکى وافزایش رزق وروزی وآرامش رفع چشم زخم براورده شدن حاجات وآرزوها و درمان عمومی جسا .... ادامه نوشته