داستان کوتاه آموزنده (نمره ایی که به ورقه خودم دادم),نمره ایی که به ورقه خودم دادم, سخت گیری, سخت گیری نسبت به دیگران,خاطرات استاد دانشگاه

داستان کوتاه آموزنده (نمره ایی که به ورقه خودم دادم)

خاطره یک استاد دانشگاه شریف: نمره ایی که به ورقه خودم دادم این خاطره از یکی از اساتید قدیمی دانشکده متالورژی دانشگاه صنعتی شریف نقل شده است: یک بار داشتم ورقه های امتحانی دانشجوها رو تصحیح می کردم، به برگه ای رسیدم .... ادامه نوشته