خواص سنگ چشم شاهین,سنگ چشم شاهین,خاصیت چشم شاهین,خواص درمانی سنگ چشم شاهین,درباره سنگ چشم شاهین, فواید سنگ چشم شاهین

خواص سنگ چشم شاهین

خواص سنگ چشم شاهین (Falcon's Eye) کلیات این سنگ از تجمع کوارتز تشکیل شده استکه دارای رشته های باریک و تیره ای است که از آبی سبز به آبی خاکستری رنگ متمایل میشود و نیز دارای رسوبات کروکیدولیت (از خانواده سیلیکاتهای طبیعی .... ادامه نوشته