سنگ عقیق,خواص عقیق,درباره سنگ عقیق,خواص سنگ ها عقیق

خواص سنگ عقیق

خواص سنگ عقیق تاریخچه عقیق(Agate) واژه عقیق از اسم رودخانه ای به نام آگات در شبه جزیزه سیسیل مشتق شده. احتملاً از بستر این رودخانه در ایام قدیم قلوه سنگ های عقیق به دست می آمده است. عقیق از انواع نیمه شفاف .... ادامه نوشته