خواص گیاه چنار,خواص گیاهی عرق چنار,خواص میوه درخت چنار,خواص میوه چنار,خواص میوه درخت چنار, خاصیت عرق برگ چنار, خاصیت عرق برگ چنار چیست

خواص گیاه چنار

خواص گیاه چنار نام بین المللی: PLATANE نامهای دیگر در فارسی: صنار، جوهر، عیثام ، ارس، چنال. مشخصات: درختی است چند صدساله و بسیار قطور، شکل آن زیباست و چوبش بسیار محکم و مقاوم است. ارتفاع آن ۴۰ تا ۵۰ متر است و .... ادامه نوشته