خواص گیاهی جینسینگ,خواص جینسینگ,خواص جین سینگ,گیاه جینسینگ,جینسینگ

خواص گیاه جینسینگ قرمز

خواص گیاه جینسینگ قرمز یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت زیادی در جهان دارد "جینسینگ" می باشد که بهتر است آن را "گیاه جوانی" یا "نوش دارو" بنامیم. در کتاب های سنتی و به عربی ریشه گیاه را "جنسه" و .... ادامه نوشته

خواص داروی گیاهی جینسینگ,خواص درمانی گیاه جینسینگ,خواص گیاه جینسینگ,خواص گیاهی جینسینگ

خواص داروی گیاهی جینسینگ

خواص داروی گیاهی جینسینگ جینسینگ یکی از گیاهان دارویی بومی شرق آسیا ( کشورهای چین ٬ کره و… )  و شمال آمریکا می باشد این گیاه دارویی در بین سرخ پوستان آمریکا نیز جهت کاهش خستگی ناشی از سفر های طولانی .... ادامه نوشته