داستان حکمت آموز کوتاه(پندی از سقراط حکیم),پندی از سقراط حکیم,خودخواهی بیماری است,داستانهای حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(پندی از سقراط حکیم)

داستان حکمت آموز کوتاه(پندی از سقراط حکیم) پندی از سقراط حکیم- خودخواهی بیماری است روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد : در راه که می آمدم یکی از آشنایان را .... ادامه نوشته