چرا خود ارضایی حرام است,چرا خود ارضایی ضرر دارد,چرا خود ارضایی گناه است

چرا خود ارضایی حرام است

چرا خود ارضایی حرام است آیا خود ارضایی در مورد دختران و زنان گناه است؟ اگر هست چه مجازاتی دارد؟ چگونه می توان از اعتیاد روان جلوگیری کرد؟ خود ارضایی یا استمنا از نظر اسلام حرام و گناه است و در این .... ادامه نوشته