دارو های گیاهی ضد سرفه,دارو های گیاهی ضد سرفه برای کودکان,گیاهان ضد سرفه,گیاه ضد سرفه

دارو های گیاهی ضد سرفه

نسخه های مرکب دارو های گیاهی ضد سرفه نسخه شماره ۱- داروی ضد سرفه گل پنیرک یک قسمت برگ ختمی یک قسمت ریشه ختمی دو قسمت برگ پاخزری یک قسمت گل ماهور یک قسمت ریشه شیرین بیان دو قسمت آویشن یک قسمت دانه انیسون یک قسمت طرز تهیه و مقدر .... ادامه نوشته