خواص گیاهی جینسینگ,خواص جینسینگ,خواص جین سینگ,گیاه جینسینگ,جینسینگ

خواص گیاه جینسینگ قرمز

خواص گیاه جینسینگ قرمز یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت زیادی در جهان دارد "جینسینگ" می باشد که بهتر است آن را "گیاه جوانی" یا "نوش دارو" بنامیم. در کتاب های سنتی و به عربی ریشه گیاه را "جنسه" و .... ادامه نوشته