داستان حکمت آموز کوتاه(نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ),نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ,داستانهای حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ)

داستان حکمت آموز کوتاه(نوشتن خاطره روی ماسه یا سنگ) دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند. در حین سفر این دو سر موضوع کوچکی بحث میکنند و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست .... ادامه نوشته

داستان حکمت آموز کوتاه(پندی از سقراط حکیم),پندی از سقراط حکیم,خودخواهی بیماری است,داستانهای حکمت آموز

داستان حکمت آموز کوتاه(پندی از سقراط حکیم)

داستان حکمت آموز کوتاه(پندی از سقراط حکیم) پندی از سقراط حکیم- خودخواهی بیماری است روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود. علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد : در راه که می آمدم یکی از آشنایان را .... ادامه نوشته