داستان کوتاه آموزنده(شبکه تولید ثروت مهمتر از اختراع),شبکه تولید ثروت مهمتر از اختراع,تولید ثروت,تولید ثروت مهمتر از اختراع,مهمتر از اختراع,داستان ادیسون,اختراع ادیسون

داستان کوتاه آموزنده(شبکه تولید ثروت مهمتر از اختراع)

داستان کوتاه آموزنده(شبکه تولید ثروت مهمتر از اختراع) رابرت کیوساکی خیلی جالب اشاره می کند: اغلب مردم از ادیسون به عنوان مخترع لامپ یاد می کنند! اما این درست نیست. ادیسون لامپ را اختراع نکرد. بلکه آن را بهتر و عالی .... ادامه نوشته