داستان کوتاه آموزنده (توبه نصوح),توبه نصوح,داستان نصوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد,داستان نصوح

داستان کوتاه آموزنده (توبه نصوح)

داستان کوتاه آموزنده (توبه نصوح) داستان نصوح، مردی که در حمام زنانه کار می کرد آیا داستان مردی که در حمام زنانه کار می کرد را شنیده اید؟ مردی که سالیان سال همه را فریب داده بود، نصوح نام داشت. نصوح مردى .... ادامه نوشته