داستان جالب (آخرین کمک کننده نباشید),آخرین کمک کننده نباشید,پنجرگیری ماشین و کمک به زن باردار,داستان جذاب

داستان جالب (آخرین کمک کننده نباشید)

داستان جالب (آخرین کمک کننده نباشید) آخرین کمک کننده نباشید-پنجرگیری ماشین و کمک به زن باردار چهل و پنج دقیقه ای می شد که در آن سوز سرما ایستاده بود. زن٬ کنار جاده منتظر کمک ایستاده بود. ماشین ها یکی پس از .... ادامه نوشته

داستان جالب (لقمان و سه پند به پسرش),لقمان و سه پند به پسرش,داستان خواندنی, داستان خواندنی جالب, داستان خواندنی وجالب

داستان جالب (لقمان و سه پند به پسرش)

داستان جالب (لقمان و سه پند به پسرش) لقمان و سه پند به پسرش:بهترین غذا، بستر و خانه روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی: اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان .... ادامه نوشته