داستان جالب (سوختن خانه و مغازه و تابلو ایمان واقعی),سوختن خانه و مغازه و تابلو ایمان واقعی,داستان حکیمانه, داستان حکیمانه کوتاه

داستان جالب (سوختن خانه و مغازه و تابلو ایمان واقعی)

داستان جالب (سوختن خانه و مغازه و تابلو ایمان واقعی) روزی بازرگان موفقی از مسافرت بازگشت و متوجه شد خانه و مغازه اش در غیاب او آتش گرفته و کالاهای گرانبهایش همه سوخته و خاکستر شده اند و خسارت هنگفتی به .... ادامه نوشته