حکایت یک ضرب المثل(خیاط در کوزه افتاد),داستان ضرب المثل خیاط در کوزه افتاد,خیاط در کوزه افتاد,خیاط هم در کوزه افتاد

حکایت یک ضرب المثل(خیاط در کوزه افتاد)

حکایت یک ضرب المثل(خیاط در کوزه افتاد) در روزگار قدیم در شهر ری خیاطی بود که دکانش سر راه گورستان بود. وقتی کسی می مرد و او را به گورستان می بردند از جلوی دکان خیاط می گذشتند. یک روز خیاط .... ادامه نوشته