چرا به لوله آب شیر می گوییم,چرا به لوله ای که آب از آن خارج می شود شیر می گوییم؟,شیر آب,داستان شیر آب,سمبل شیر

داستان کوتاه آموزنده( چرا به لوله آب شیر می گوییم؟)

داستان کوتاه آموزنده( چرا به لوله آب شیر می گوییم؟) در سال های دور ایران؛ تنها دو شهر بیرجند و تبریز آب لوله کشی داشتند که آن صنعت را از روسیه به امانت برده بودند و در شهری مثل تهران مردم .... ادامه نوشته