داستان حکمت آموز کوتاه(راز سعادت جاودان و ملاقات با دانای راز),راز سعادت جاودان و ملاقات با دانای راز,داستان حکمت آمیز

داستان حکمت آموز کوتاه(راز سعادت جاودان و ملاقات با دانای راز)

داستان حکمت آموز کوتاه(راز سعادت جاودان و ملاقات با دانای راز) روزی مردی به قصد ملاقات با دانای راز و پرسیدن راز سعادت جاودان رهسپار سفری طولانی شد. او شنیده بود که در محل زندگی دانای راز برای هر آدمی باغچه .... ادامه نوشته