داستان کوتاه آموزنده (قدرت باورها),قدرت باورها,می توانید,هستید,داستان کوتاه آموزنده از بزرگان

داستان کوتاه آموزنده (قدرت باورها)

  داستان کوتاه آموزنده (قدرت باورها) در یک باشگاه بدن سازی پس از اضافه کردن ۵ کیلوگرم به رکورد قبلی ورزشکاری از وی خواستند که رکورد جدیدی برای خود ثبت کند. اما او موفق به این کار نشد. پس از او خواستند وزنه .... ادامه نوشته