داستان کوتاه آموزنده(یک آدم خوش شانس),یک آدم خوش شانس,جواب های هوی,خواستگاری تصادفی,آدمهای خوش شانس, آدم خوش شانس

داستان کوتاه آموزنده(یک آدم خوش شانس)

داستان کوتاه آموزنده(یک آدم خوش شانس) از بدو تولد موفق بودم، و گرنه پام به این دنیا نمی رسید. از همون اول کم نیاوردم، با ضربه دکتر چنان گریه ای کردم که فهمید جواب «های»، «هوی» است. هیچ وقت نگذاشتم هیچ .... ادامه نوشته