جواب فورد میلیاردر آمریکایی,دوباره کار می کنم,داستان کوتاه بزرگان, داستان کوتاه آموزنده از بزرگان, داستان کوتاه از بزرگان

داستان کوتاه آموزنده(جواب فورد میلیاردر آمریکایی)

داستان کوتاه آموزنده(جواب فورد میلیاردر آمریکایی: دوباره کار می کنم) از «فورد» میلیاردر معروف آمریکایی و صاحب یکی از بزرگترین کارخانه های سازنده انواع اتومبیل در آمریکا پرسیدند: «اگر شما فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید تمام ثروت خود .... ادامه نوشته