داستان جالب (شاگرد معمار و ابومسلم خراسانی),شاگرد معمار و ابومسلم خراسانی,داستان کوتاه زیبا, داستان کوتاه آموزنده

داستان جالب (شاگرد معمار و ابومسلم خراسانی)

داستان جالب (شاگرد معمار و ابومسلم خراسانی) داستان شاگرد معمار و ادعای هنر داشتن و ابومسلم خراسانی شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف نمودن از توانایی های خویش در .... ادامه نوشته