داستان حکمت آموز کوتاه(ویکتوریا و گردنبند بدلی),ویکتوریا و گردنبند بدلی,داستان های زیبا و حکمت آمیز,داستان حکمت آمیز

داستان حکمت آموز کوتاه(ویکتوریا و گردنبند بدلی)

داستان حکمت آموز کوتاه(ویکتوریا و گردنبند بدلی) ویکتوریا دختر زیبا و باهوش پنج ساله ای بود. یک روز که همراه مادرش برای خرید به فروشگاه رفته بود، چشمش به یک گردن بند مروارید بدلی افتاد که قیمتش ؟؟ دلار بود، دلش .... ادامه نوشته