داستان کوتاه آموزنده (درخت مشکلات)

داستان کوتاه آموزنده (درخت مشکلات) آقای نجار، یک روز کاری دیگر را هم به پایان برد. آخر هفته بود و تصمیم گرفت یکی از دوستانش را برای صرف نوشیدنی به خانه اش دعوت کند. موقعی که نجار و دوستش به خانه .... ادامه نوشته