داستان کوتاه آموزنده (درویش و کرامت),درویش و کرامت,درویش یک دست و کرامت او,داستان کوتاه آموزنده,

داستان کوتاه آموزنده (درویش و کرامت)

درویش یک دست و کرامت او درویشی در کوهساری دور از مردم زندگی می‌کرد و در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار بسیار بود و روزی درویش فقط از .... ادامه نوشته