داستان کوتاه آموزنده(درویش و گدا),درویش و گدا,درویش و گدا و جا ماندن کاسه گدایی,کاسه گدایی,وابستگی دنیا,زهد و وارستگی

داستان کوتاه آموزنده(درویش و گدا)

 داستان کوتاه آموزنده(درویش و گدا و جا ماندن کاسه گدایی) روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که او برروی تشکی مخملین در میان چادری زیبا که طناب هایش به گل میخ های طلایی گره خورده اند، نشسته است. .... ادامه نوشته