داستان کوتاه و جذاب(توله سگ معلول و پسرک خریدار),توله سگ معلول و پسرک خریدار,درک یکدیگر,داستان خواندنی

داستان کوتاه و جذاب(توله سگ معلول و پسرک خریدار)

داستان کوتاه و جذاب(توله سگ معلول و پسرک خریدار) کشاورزی تعدادی توله سگ داشت و قصد داشت آنها را بفروشد. اعلامیه ای درست کرد و در حال نصب آن بود که احساس کرد کسی لباس او را می کشد. برگشت دید .... ادامه نوشته