در سایه آفتاب,داستان واقعی,داستان کوتاه زیبا, داستان کوتاه جالب

داستان کوتاه و جذاب(در سایه آفتاب)

داستان کوتاه و جذاب(در سایه آفتاب) در رستوران هتل با او آشنا شدند؛ پزشکی دانا و متین بود و زبان انگلیسى را خیلی خوب به لهجه ی خودشان حرف مى زد. وقتى سؤال آنها را شنید، کمى فکر کرد و بعد .... ادامه نوشته