داستان کوتاه آموزنده(دزدی در بانک),دزدی در بانک,دزدی در بانک و پولی که گیر رئیس بانک آمد,موقعیت شناسی,دانش به اندازه طلا ارزش دارد,فرق انسان درس خوانده و دزد

داستان کوتاه آموزنده(دزدی در بانک)

داستان کوتاه آموزنده(دزدی در بانک و پولی که گیر رئیس بانک آمد) در یک دزدی بانک یکی از ایالات آمریکا دزد فریاد کشید: "همه افراد حاضر در بانک، حرکت نکنید، پول مال دولت است و زندگی به شما تعلق دارد". بنابراین همه در .... ادامه نوشته