داستان کوتاه آموزنده(سکوت دلیل بر بی تفاوتی),داستان خانم و آقای لطفی,دلیل سکوت مردان, سکوت بی دلیل, دلیل سکوت مرد

داستان کوتاه آموزنده(سکوت دلیل بر بی تفاوتی)

داستان کوتاه آموزنده(داستان خانم و آقای لطفی و سکوت دلیل بر بی تفاوتی) تمام مردم ده کوچک ما خانوم و آقای لطفی را می شناختند، آن هم به خاطر پارادوکس رفتاری و تضاد شدیدی که میان این زن و شوهر مسن .... ادامه نوشته