داستان کوتاه آموزنده (دنیای مگس در خانه من),دنیای مگس در خانه من,مانند مگس زندگی نکنیم,داستان کوتاه آموزنده

داستان کوتاه آموزنده (دنیای مگس در خانه من)

داستان کوتاه آموزنده (دنیای مگس در خانه من) دیروز پس از یک هفته که مگسی در خانه ام می گشت، جنازه اش را روی میز کارم پیدا کردم. یک هفته بود که با هم زندگی می کردیم. شبها که دیر می .... ادامه نوشته