بهداشت دوران بارداری,بهداشت در دوران بارداری,بهداشت بارداری

بهداشت دوران بارداری

بهداشت دوران بارداری مراقبتهای بهداشتی در بارداری تغذیه مناسب دوران باردرای همانطوریکه اشاره شد در دوران بارداری جنین کاملاّ وابسته به مادر است و مواد غذائی که مادر مصرف می کند از راه جفت به جنین می رسد . بنابر این تغذیه مناسب .... ادامه نوشته